snowshoe

"...Jeżeli przodkowie Snowshoe, koty Tajskie - to koty królów i królowie wśród kotów, to Snowshoe są ich doskonałymi następcami, - bez nich, świat człowieka byłby uboższy o jeszcze jeden cud kociego piękna..." Krzysztof Zaród

Rasa kotów Snowshoe powstała w 1960 roku w jednej z amerykańskiej hodowli kotów syjamskich starego typu (obecnie koty tajskie) w Filadelfii, której właścicielką była pani Dorota Hinds-Daughtery. W hodowli tej w jednym z miotów urodziły się koty syjamskie z białymi znaczeniami łap, co dawniej dyskwalifikowało tego typu koty, tym samym eliminując je z dalszej hodowli. Te właśnie koty pani Dorota, krzyżowała dalej z dwukolorowymi krótkowłosymi kotami amerykańskimi, co w efekcie dało uzyskanie wzorcowego do dnia dzisiejszego umaszczenia charakterystycznego dla kotów Snowshoe oraz połączenia charakterystycznych cech dotyczących zarówno budowy ciała, jak i zachowania kotów tych dwóch ras.

snowshoe
CH Sujym Alaskan Sky
snowshoe
GIC Nishna Mahaska
snowshoe
GIC Bismarck Lowansa of Nishna
snowshoe
Nishna Atalissa

Obok wymienionej Doroty w rozwój w początkowym stadium hodowli kotów Snowshoe duży wkład mieli Phylis Thomson, Georgia Kuhnell i Vikki Oleander z hodowli Furr-Lo z Norfolk oraz Jim i Sue Hoffman i Maja Sornson, których to kocur Snowshoe - Sujym Alaskan Sky - blue point, był pierwszym Snowshoe, który uzyskał tytuł Championa. Jednym z niewielu kocurów Snowshoe, którzy uzyskali w ACFA tytuł Grand Championa był Nishna Mahaska - seal point. Pierwszą natomiast kotką Snowshoe, która w ACFA na wystawie w 1990 roku w Kansas uzyskała tytuł Grand Championa była Birmack Lowansa z Nishna - seal point. Kotka ta wraz ze swoją córką Nishna Atalissa - seal point, wydały na świat wiele kotów Snowshoe. Natomiast pierwszą kotką Snowshoe w kolorze blue point, która uzyskała w ACFA tytuł Grand Championa była kotka z hodowli pani Caitlin Turner, Senasterm Pitty Pat z Nishna. Ostatnią kotką Snowshoe w blue point z hodowli Nishna, która w ACFA rozpoczęła swoją karierę tytułem Championa była Nishna Super Mario.

Jednak kotką Snowshoe, która w historii ACFA zdobyła wielokrotnie tytuły Grand Championa, i która uważana jest za wzorzec feno- i genotypu tej rasy nie tylko w ACFA, lecz również w innych federacjach jest Nishna Bombalurina - seal point.
Inną amerykańską hodowlą kotów Snowshoe, którą zalicza się do światowej czołówki to hodowla z Nowego Yorku - Karibs Cat. Z hodowli tej wyszło również wiele kotów, które uzyskały tytuły Championa. Tu należy wymienić: - kocury: Champion Nishna's Skimbleshanks of Karibs - blue point, Champion Candies Our Gang Spanky of Karibs - seal point, Champion Karibs Buddy Boy Am I Rich - seal point, oraz kotki: Champion Hippocrates Tresur of Karibs - seal point, Champion Karibs Jeweled Angelic Beauty - seal point, International Champion Karibs Roxanne. Do światowej czołówki hodowli kotów Snowshoe należą jeszcze z USA hodowla z Atlanty Southpole i z Kanady, gdzie przoduje hodowla Purr Prints. Z tych też hodowli również pochodzą piękne okazy kotów Snowshoe, które dzięki ofiarności coraz to nowych hodowców pokonują ocean i trafiają do europejskich hodowli.

snowshoe
CH Nishna's
Skimbleshanks of Karibs
snowshoe
CH Nishna Super Mario
snowshoe
CH Nishna Bombalurina

Mimo wymienionych hodowli i pochodzących z nich kotów, do dnia dzisiejszego ta piękna i interesująca rasa należy do jednej z najrzadszych kocich ras na świecie. Za informacją podaną przez panią Mollie Southall (hodowczyni z Wielkiej Brytanii) - w Ameryce, skąd rasa ta wzięła swój początek, na chwilę obecną jest około piętnastu hodowli tych pięknych kotów, zrzeszonych w różnego typu związkach i federacjach tj. ACA, CFF, ACFA czy TICA, w Wielkiej Brytanii około 12, a na kontynencie europejskim około 10. Oczywiście dane te ulegają ciągłym zmianą, gdyż z każdym kolejnym miotem Snowshoe w tych hodowlach, nowi właściciele pozyskanych kociąt poznając ich przymioty na pewno będą się decydowali na prowadzenie hodowli tych kociaków.

snowshoe
CH Candies Our Gang
Spanky of Karibs
snowshoe
CH Hippocrates Tresur
of Karibs
snowshoe
CH Karibs Jeweled
Angelic Beauty
snowshoe
CH Karibs Roxanne

Snowshoe jako osobna rasa kotów została uznana po raz pierwszy przez amerykańską federację ACA (American Cats Assotiation) dopiero w roku1974. Mniej więcej w tym samym czasie, a dokładnie w 1977 roku inna amerykańska federacja felinologiczna CFF wprowadziła rasę Snowshoe jako rasę eksperymentalną, ale już we wrześniu 1982 r. federacja ta nadała rasie Snowshoe status mistrzowski - Status Championatu. Podobnie w tym czasie było z inną amerykańską federacją ACFA (American Cat Fanciers Association). Ostatnią amerykańską federacją, która uznała rasę Snowshoe w klasie Championatu była TICA (The International Cats Association) i wprowadziła to dopiero 1 maja 1994 roku. Europejska federacja kotów rasowych FIFe uznała rasę kotów Snowshoe w kategorii Championatu dopiero 1 stycznia 2004 roku.

W Europie Snowshoe na początku był wprowadzany dwoma odrębnymi liniami hodowlanymi.

Jedną linię prowadziła na wyspach brytyjskich wspomniana już pani Mollie Southall w założonej przez siebie hodowli Colldenufforsnow, z którą włączyła się w 1998 roku w prowadzony przez tamtejszą federację felinologiczną od 1986roku eksperymentalny program hodowlany rasy Snowshoe w Zjednoczonym Królestwie. Do programu mając do dyspozycji małą ilość kotów Snowshoe dla wzmocnienia i poszerzenia ilości nowych genów po uzyskaniu zgody od federacji wprowadziła również koty fenotypem podobne do Snowshoe. I tak do rozwoju hodowli wykorzystała koty rasy Ragdoll, Krótkowłosego Brytyjskiego oraz Syjamskiego (Tajski) . Na dzień dzisiejszy koty te mają swoje miejsce w rodowodach niejednego Championa Snowshoe w wielu hodowlach krajów europejskich.

Drugą całkowicie odrębną linię hodowlaną rozpoczęła rodzina z Boxdorfu w Niemczech państwo Renate i Gunter Notzig. Po sprowadzeniu przez nich w grudniu 1997 roku z amerykańskiej hodowli kotów Snowshoe- "Southpole's" z Atlanty pierwszej kotki "Scarlett" już na początku 1998r. wystąpili oni do swojego związku DEKZV eV o zgodę na rozpoczęcie również eksperymentalnej hodowli tej rasy z wykorzystaniem do jej realizacji kotów rasy Święty Kot Birmański. Niestety związek ten nie wyraził zgody. Jednak państwo Notzig trwali w swoim postanowieniu i przepisując się do drugiego niemieckiego związku felinologicznego RVDE eV ponowili swoją prośbę. W tym przypadku okazało się, że uzyskali oni "zielone światło" dla realizacji swoich planów eksperymentalnej hodowli "vom Friedewald". I tak do "Scarlett" został dopuszczony kocur Snowshoe "No-Hei's Cesar" również z eksperymentalnej hodowli tej rasy No- Hei's. Tak urodziły się pierwsze koty Snowshoe w hodowli państwa Notzig. W roku 2001 rodzina ta sprowadziła z zaprzyjaźnionej amerykańskiej hodowli "Southpole's" drugą już kotkę rasy Snowshoe - "XShu-Xshu Southpole's". Kotka ta przylatując z za oceanu powiększyła ilość nowych genów europejskich kotów Snowshoe.

W ten to sposób państwo Renate i Gunter Notzig stali się na kontynencie europejskim pierwszymi prekursorami kotów rasy Snowshoe i chwała im za to oraz wielkie podziękowania za cały ich wysiłek włożony w prawidłowy rozwój hodowli tych przeuroczych i kochanych kotów.

Na dzień dzisiejszy we wszystkich europejskich (i nie tylko europejskich) hodowlach (włącznie z hodowlą pani Mollie Southall ) znakomita większość wszystkich Championów tej rasy mają w swoich rodowodach koty z hodowli vom Friedewald państwa Notzig.

Pierwsza nasza kotka Snowshoe "Scarlett vom Friedewald" pochodzi właśnie z hodowli państwa Notzig. Ojcem kici jest kocur Elton vom Friedewald. pochodzący w prostej linii od pierwszej sprowadzonej z USA Scarlett- Southpole's, a matką też już wyżej wymieniona również sprowadzona z USA kotka "XShu-Xshu Southpole's".

snowshoe
Elton vom Friedewald
snowshoe
XShu-Xshu Southpole's

Tak więc w rodowodzie nasza Scarlett ma w bardzo dużej większości przodków amerykańskiej linii rasy kotów Snowshoe.

Natomiast nasz pierwszy kocur "D'Rhett Butler Swissmountains", pozyskany z jednej z najlepszych europejskich hodowli pani Corinne Gottier ze Szwajcarii, posiada w swoim rodowodzie, aż do szóstego wstecz pokolenia wszystkie koty przedstawione powyżej na zdjęciach. (oprócz kocura Nishna Super Mario oraz rodziców naszej Scarlett). Jest więc w prostej linii potomkiem najznamienitszych i najbardziej utytułowanych przodków tej rasy.


powrót

snowshoe


Hodowla Kotów Rasy Snowshoe
Snowshoe Pearls *PL

Krzysztof Zaród
Sosnowiec, Polska
Tel. (00 48) 605-899-063 snowshoe
E-mail: snowshoe1@wp.pl snowshoesnowshoesnowshoe
copyright © snowshoe pearls *pl - hodowla kotów rasy snowshoe | wizyt: | projekt i wykonanie: chefrenek design