snowshoe

Wszystkie niżej wymienione personalnie Osoby otrzymują od Nas Tytuł:

Honorowy Przyjaciel Hodowli Kotów Snowshoe "Snowshoe-Pearls *PL"


PODZIĘKOWANIA DLA HODOWCÓW:

Renate i Gunter Notzig z Boxdorfu / Drezna (Niemcy) - za Scarlett vom Frieewald;
Corinne Gottier z Fraukappelen / Berno (Szwajcaria)- za D'Rhetta Butlera Swissmountain's;
Petra Friedlich z Stad Wehlen / Drezna (Niemcy) - za Olivia-Snow Mountain Maine's;
Annet i Johan Moulenbroek z Geldrop / Eidhoven (Holandia) - za Ti-amo Southpole i Exulting Eyes Snowoci (Jones).

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA:

dla Reaktor Naczelnej magazynu "KOCIE SPRAWY"

Magdaleny Bielickiej (na zdjęciu poniżej) - za promocję i reklamę na łamach swojego magazynu kotów rasy Snowshoe, poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie 30 listopada 2008 roku na Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych w Warszawie pierwszej profesjonalnej sesji zdjęciowej naszej Scarlett, a następnie umieszczenie jej zdjęć wraz z artykułem hodowcy w swoim magazynie w numerze z lutego 2009 roku, oraz na okładce numeru z maja 2009 roku.

Podziękowania dla pana Grzegorza Lech (/GPLartmedia.pl/ - sesje zdjęciowe w studio i plenerze), za wykonanie i udostępnienie zdjęć naszej Supreme Champion Scarlett vom Friedewald do celów rozwoju naszej hodowli."

snowshoe, kocie sprawy

PODZIĘKOWANIA DLA:

Prezes ds. hodowli Felis Polonii

Ireny Nalewaj (Polska) - za pracę przy sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji naszej hodowli.

Zarządu Śląskiego Klubu Miłośników Kotów Rasowych w Katowicach:

Prezes Zarządu Ireny Macury
Wiceprezes ds. hodowlanych Doroty Pach
Wiceprezes ds. finansowych Julity Wawrzyckiej

- za współpracę, pomoc i poradę w sprawach prawidłowego prowadzenia na odpowiednim poziomie naszej hodowli.

Pani Kariny Helfrich (Niemcy) - za role dwustronnego tłumacza polsko-niemieckiego w kontaktach z rodziną R.G..Notzig;

Pani Małgorzacie Cichoń-Mastalerz (Sosnowiec-Polska) - za pomoc w tłumaczeniu tekstów w korespondencji z hodowcami z Niemiec i Szwajcarii w języku niemieckim.

Pani Violetcie Knapik (Sosnowiec-Polska) - za pomoc w tłumaczeniu tekstów w korespondencji z hodowcami zagranicznymi oraz tłumaczeniu wersji angielskiej strony naszej hodowli. Specjalne podziękowania również za profesjonalną sesję zdjęciową kotów naszej hodowli.

Marii i Jerzemu Cugowskim (Sosnowiec-Polska) - za współpracę, pomoc i sponsoring w prowadzeniu naszej hodowli.

Marii Dobosz (Sosnowiec-Polska) - za pomoc i sponsoring dotyczący pozyskania wysokiej jakości karmy i środków finansowych związanych z pokryciem kosztów wszelkiego typu wyjazdów naszych kotów na Międzynarodowe Wystawy Kotów Rasowych w kraju i za granicą.

Barbarze Pawłowskiej (Sosnowiec-Polska) - za pomoc w prowadzeniu naszej hodowli.

Podziękowania wielu innym osobom nie wymienionym tu z nazwiska, a wspomagającym Nas bezinteresownie na wszelkie możliwe sposoby w prowadzeniu naszej hodowli oraz dla będących z Nami w kontakcie innych hodowców kotów rasy Snowshoe w Europie.

Hodowla Kotów Rasy Snowshoe
Snowshoe Pearls *PL

Krzysztof Zaród
Sosnowiec, Polska
Tel. (00 48) 605-899-063 snowshoe
E-mail: snowshoe1@wp.pl snowshoesnowshoesnowshoe
copyright © snowshoe pearls *pl - hodowla kotów rasy snowshoe | wizyt: | projekt i wykonanie: chefrenek design